Alenášek

(5 - 6 let)

Zkoušky pěveckého sboru v pondělí od 16.10 až 16.55 hod. v kulturním domu Žerotín (Dvořákův sál) - ul. Slovenská 5, Olomouc.