Pěvecké sbory

Pěvecké sbory BoDo centra (spolek pro využiví volného času dětí a mládeže) byly založeny v r. 1993. Za dobu svého trvání mají za sebou mnoho koncertů a vystoupení. Každoročně se účastní festivalů, přehlídek, soutěží a pěveckých soustředění. V repertoáru můžete slyšet hudbu starých mistrů, písně současných autorů, ale i lidové a pohádkové melodie. Starší sbory zpívají také jazzové a swingové skladby. Nebojíme se žádného stylu ani pohybových kreací.

V současné době čtyři oddělení:

Hvězdičky (3-4 roky)

Alenášek (4-6 let)

Music BoDo + Andromeda (7-15 let)

2 oddělení - mladší a starší

Kassiopea (16 - 99 let)