Music BoDo

mladší (7 - 10 roky) / starší (11 - 16 let)

Dětský pěvecký sbor Music BoDo patří pod pěvecké sbory BoDo centra Olomouc (spolek pro využití volného času dětí a mládeže byl založen v r. 1993). Za dobu svého trvání máme za sebou mnoho koncertů a vystoupení. Každoročně se účastníme festivalů, přehlídek, soutěží a pěveckých soustředění. V repertoáru můžete slyšet hudbu starých mistrů, písně současných autorů, ale i lidové a pohádkové melodie. Starší sbory zpívají také jazzové a swingové skladby. Nebojíme se žádného stylu ani pohybových kreací.

Pravidelně se scházíme jednou týdně hodinu. V současné době hostují některé děti v Moravském divadle Olomouc v představení "Miniopery" Z. Svěráka a J. Uhlíře a v opeře Nabucco.