Hvězdičky

(3 - 4 roky)

Sbor vznikl v roce 2018. Společně sbor vedeme ve dvou - p. uč. Sabina Mikešová a p. uč. Michaela Obstová. Na sborových zkouškách se učíme první správné pěvecké návyky (dýchání, postoj, rozezpívání, artikulace) a dětské písničky. Do zkoušky zahrnujeme písničky koncertní, tematické a pohybové. Do hodin zapojujeme hudební hry, poznáváme hudební nástroje. V průběhu každého pololetí pořádáme v rámci zkoušky "minikocert" naučených písniček pro rodiče, na konci každého pololetí pak probíhá koncert všech sborů BoDo centra, jehož se účastníme s koncertními písničkami.